Överdriven svettning - hyperhidros

Behandlingsindikationer:

Hyperhidros innebär en överdriven svettning som är så kraftig att den inte har någon naturlig funktion för kroppen. Svettningen innebär ofta att den som lider av den upplever en försämrad livskvalitet och ibland medvetet undviker vardagssituationer och sociala kontakter.

De partier på kroppen som oftast berörs är till exempel armhålor, handflator, fötter och panna. Med hjälp av injektioner med botulinumtoxin kan den här typen av svettningar behandlas på ett effektivt sätt.

Förväntat resultat:

Vid behandling i ansikte och armhålor krävs ingen bedövning. Vid behandling av händer krävs oftast bedövning, men det är individuellt. Efter ev. bedövning görs injektionerna lokalt på det berörda området med små stick där svettkörtlarna finns. Medlet blockerar svettkörtlarna under cirka 3-12 månader och därefter behövs ny behandling. 

Efter behandlingen blir man oftast helt fri från problemen. Två veckor efter behandlingen kommer man på ett återbesök för att komplettera vid behov. Produktionen av svett ökar inte på andra ställen på kroppen i och med behandlingen. 

Vi rekommenderar att behandlingen alltid föregås av en konsultation. Om det inte finns några hinder sker den ofta i samband med behandlingen. Behandlingen kan utföras när som helst på dagen och tar ca 30-60 minuter inklusive konsultation.

Behandlingen med botulinumtoxin är en förhållandesvis snäll behandling som eventuellt har få, lokala och övergående biverkningar.

 

Att tänka på innan & efter en behandlingen:

Före:

Du bör inte ha feber eller sjukdomskänsla i kroppen. Inte heller ha kvisslor eller finnar på injektionsområdet, eller pågående herpesinfektion. Du får heller inte vara gravid eller amma.

Efter:

Du ska inte trycka eller massera på behandlade injektionsområden, inte heller träna eller bada bastu under ett dygn efter behandlingen för att minska risken för oönskade effekter. Man kan få lätt rodnad och uppleva ömhet.

Pris: 4900 kr