fbpx
_08A2470

Belkyra

Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxycholsyra och är ett syntetisk icke-humant och icke-animaliskt läkemedel. Det är en minimal invasiv injektionsbehandling som riktar in sig på och bryter ner fettceller under hakan utan kirurgi.

Belkyra är det första godkända läkemedlet för reducering av fettceller under hakan, s.k. dubbelhaka och är FDA godkänt.

Pris: 9900kr

Resultat

En dubbelhaka kan uppstå av olika anledningar. De vanligaste orsakerna är ärftliga faktorer, åldrande eller viktuppgång. Trots träning och kost kan det envisa fettet under hakan kvarstå, vilket kan vara psykiskt påfrestande. 

Efter behandling med Belkyra förbättras utseendet på hakprofilen och området under hakan genom att fettansamlingen i området reducerats.

Resultatet kan likställas med en fettsugning men du slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

_08A2452

Frågor och svar

Innan din behandling träffar du din behandlare där ni pratar igenom hur det går till, hur dina önskemål ser ut och dina förutsättningar.

Belkyra injiceras i området under hakan där fettdepån finns med en mycket tunn kanyl.

Läkemedlet ger upphov till destruktion av fettceller och fettet som behandlats rensas bort från behandlingsområdet via kroppens naturliga metabolism.

Läkemedlet injiceras på flera punkter i det område som ska behandlas med hjälp av en mall. 

Ett behandlingstillfälle tar ca 15-20 minuter.

Man börjar se resultat efter några veckor. Hakprofilen förbättras gradvis och mängden fett minskar. Om man önskar ytterligare reduktion av fettet kan behandlingen upprepas efter 6 veckor.

10-40 % av fettet i området brukar försvinna på en behandling.

Slutresultat ser man efter cirka två månader.

Nålarna som används är mycket tunna och orsakar en minimalt med smärta. Själva behandlingen orsakar en kortvarig hettande smärta som går över inom några minuter. Lokal smärtlindring ges i samband med behandlingen

Efter behandlingen kan man få blåmärken vid det behandlade området. Minskad känslighet, smärta och svullnad/vätskeansamling är andra biverkningar som kan uppstå. Dessa effekter är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva.

Innan behandling är det viktigt att du berättar om ditt nuvarande och tidigare hälsotillstånd för din behandlare.

Du kan inte behandlas med Belkyra:

  • Om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.
  • Om du har en infektion i den del av hakan eller halsen där produkten ska injiceras.
  • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder Belkyra.
  •  

För att minimera risken för eventuella blåmärken rekommenderar vi att du undviker läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t.ex. Treo och Magnecyl), NSAID preparat (t.ex. Ipren) eller kosttillskott såsom Omega 3, 6 och E-vitamin ca 1 vecka innan behandling. Intag av större mängder alkohol 1 vecka innan behandling bör undvikas. 

Om du är osäker på några preparat får du gärna höra av dig till oss.

Det är viktigt att du har realistiska förväntningar. Resultatet varierar mellan olika människor beroende på skillnader i arvsanlag, hudens elasticitet, ålder, levnadsstil och kost.

Det krävs i regel flera behandlingar för att uppnå ett fullgott resultat eftersom dubbelhakans storlek förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

Behandlingen kan därför upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen. Normalt brukar 2 till 3 behandlingstillfällen vara tillräckligt för önskat resultat.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska vara minst 4 veckor men vi rekommenderar 6-8 veckor mellan behandlingarna.