fbpx
DSC09279

HArmonyCa

En dubbelverkande hybrid filler där man kombinerat hyaluronsyra (HA) med kalciumhydroxiapatit (CaHA) för dubbel effekt.

Med åldern kan du upptäcka minskad fyllighet och strukturellt stöd i ansiktet. Huden blir svagare och tunnare och många upplever att dom blivit slappa och hängiga i ansiktet.

HArmonyCa ger omedelbar utfyllnad och ett lätt lyft samt en långvarig kollagenstimulans.

Pris: 10.900kr

Resultat

Hyaluronsyran i HArmonyCa ger en omedelbar lyftande effekt och kalciumhydroxyapatiten ger ett gradvist långtidsverkande lyft genom att stödja kroppens egna kollagenproduktion.

Huden blir fastare och mer spänstig. 

DSC09232

Frågor och svar

Behandlingen föregås alltid av en konsultation med minst 48 timmars betänketid.

På behandlingsdagen rengörs området som ska behandlas och en del ritningar görs på huden. Därefter placeras fillern med hjälp av en kanyl under huden. Placeringen av fillern görs främst i området över kindbenen, under kindbenen (framför örat) och även i bakre delen av käklinjen.

Ett omedelbart mindre lyft och över tid en gravdis ökning av kollagen som ger mer spänst och uppstramning av huden som i sin tur ger mer lyft. Hyaluronsyran ger även en direkt utfyllnad. Nasolabialveck och suramungipor förbättras och käklinjen blir mer definerad. Är du insjunken i området mellan kindben och käklinje så fylls även denna ihålighet ut och ger en finare övergångar mellan ansiktets olika delar och man får mjukare uttryck.

Fillern innehåller bedövning och gör inte speciellt ont. Om man önskar kan man givetvis få bedövningsalva inför själva sticken. Observera att då i sådana fall måste infinna dig på kliniken 30 min innan din bokade tid. 

Efter behandlingen kan en viss rodnad uppstå och området kan kännas lite ömt. Rodnaden försvinner vanligtvis inom ett dygn men kan kvarstå i några dagar. Ömheten avtar successivt under ett par dagar. Risk för blåmärken finns alltid och får man blåmärken kan de kvarstå i upp till 2 veckor. 

Före behandling:

Du får inte vara gravid eller ammande.

Vänta minst 4 veckor mellan ultraljudsbaserade behandlingar, laser/IPL- eller peelingbehandlingar efter behandling med HArmonyCA.  Du ska undvika blodförtunnande mediciner och preparat som t.ex. Acetylsalicylsyra, antikoagulantia, trombolytika, antiinflammatoriska medel och ACE-hämmare, då dessa kan orsaka blödningar och blåmärken.

Om du är osäker på dina mediciner, hör av dig till oss så hjälper vi dig. 

Efter behandling:

Precis som med alla penetrerande ingrepp medför injektion med HArmonyCa en infektionsrisk. För att minska risken. bör dessa standarder följas:

För att minska rodnad, svullnad och irritation bör du undvika ansträngande aktivitet och exponering av solljus, solarium eller extrema väderförhållanden under minst 24 timmarefter behandling. Applicera en ispåse eller kalla kompresser stundvis på det behandlade området i 24 timmar efter behandlingen för att minska rodnad, svullnad och irritation,

Då effekten av kalciumhydroxyapatit sker gradvis tar det ca 3-6 månader innan det slutgiltiga resultatet syns. Vid ett återbesök efter antingen 3 eller 6 månader ser vi tillsammans över resultatet och bestämmer om behandlingen behöver upprepas. Om resultatet är optimalt kan man med fördel upprepa behandlingen ca 1 gång per år för att bibehålla resultatet.