fbpx
_08A2899

Svettbehandling med Botox

Cirka 3% av befolkningen lider av onaturligt hög svettproduktion som inte är relaterad till stress eller nervositet. Svettningen innebär ofta att den som lider av den upplever en försämrad livskvalitet och ibland medvetet undviker vardagssituationer och sociala kontakter. Oftast är det en överproduktion i armhålor, handflator eller ansikte.

På NO:MA Sthlm behandlar vi överproduktion av svett effektivt med hjälp av Botulinumtoxin. 

Pris: 4900kr

Resultat

Efter behandlingen blir man oftast helt fri från problemen. Du svettas betydligt mindre och får en mer “normal” svettproduktion.

Produktionen av svett ökar inte på andra ställen på kroppen i och med behandlingen.

_08A9657

Frågor och svar

Behandlingen föregås alltid av en konsultation.

Vid behandling i ansikte och armhålor krävs ingen bedövning. Vid behandling av händer krävs oftast bedövning, men det är individuellt. Efter ev. bedövning görs injektionerna lokalt på det berörda området med små stick med en väldigt tunn nål i huden där svettkörtlarna finns.

Efter behandlingen blir man oftast helt fri från problemen. Två veckor efter behandlingen kommer man på ett återbesök för att komplettera vid behov. Produktionen av svett ökar inte på andra ställen på kroppen i och med behandlingen. 

Vid behandling i ansikte och armhålor krävs ingen bedövning. Vid behandling av händer krävs oftast bedövning, men det är individuellt. 

Kontakta oss innan ditt besök om du önskar bedövning innan din behandling.

Behandlingen med botulinumtoxin är en förhållandesvis snäll behandling som eventuellt har få, lokala och övergående biverkningar.

En lätt sticksvullnad och rodnad kan ses där man injicerat. Detta försvinner relativt fort. En viss risk för blåmärken finns. Vissa upplever en viss ömhet i det behandlade området.

Man måste vara fullt frisk inför behandlingen. Inte ha kvisslor eller finnar på injektionsområdet, eller pågående herpesinfektion. Du får heller inte vara gravid eller amma.

Du får inte trycka eller massera på behandlade injektionsområden, inte heller träna eller bada bastu under ett dygn efter behandlingen för att minska risken för oönskade effekter. 

Medlet blockerar svettkörtlarna under cirka 3-12 månader och därefter behövs ny behandling.